Onderweg van Passie-naar Pasen

31/03/2018 | PASSIE- EN PAASCONCERT op Stille Zaterdag

Op zaterdag 31 maart a.s. (Stille zaterdag) geeft het Chr. Mannenkoor Hollandscheveld haar jaarlijks Paasconcert met als titel “Onderweg van Passie naar Pasen”. Dit concert wordt gegeven in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Hendrik Raakweg te Hollandscheveld en begint om 20.30 uur.
Naast de bekende lijdens- en opstandingsliederen die wij als koor, maar óók samen met de aanwezigen zullen zingen, gaat het koor o.a. “They cricified my Lord” ten gehore brengen. Dit is een negro-spiritual die door onze dirigent speciaal bewerkt werd voor mannenkoren.                                        Na het zingen door het koor van het zeer indrukwekkend lied “Via Dolorosa” en een moment van stilte en bezinning, gaat het koor aan het tweede deel van het concert beginnen met het zingen van het bekende opstandingslied “Christus is waarlijk opgestaan”.
Deze avond zal worden besloten met het gezamenlijk zingen van “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem”, met als climax het laatste vers “WANT NU DE HEER IS OPGESTAAN, NU VANGT HET NIEUWE LEVEN AAN !!”.
De hele avond staat weer onder leiding van dirigent Frank Kaman. Henry Huisjes zorgt voor begeleiding op de piano en Joost Klein gaat het orgel bespelen.

 

Pin It